Nettikerhon lähitapaaminen toi sosiaalista läheisyyttä

Virtuaalikeilaus.

Järjestyksessä 32. Verkosta virtaa -nettikerho järjestettiin lähitapaamisena 23. elokuuta Auralan kansalaisopistossa. Kasvokkain tapaaminen toi noin 30 kerholaiselle uutta lähentymistä, sillä kaikki aikaisemmat nettikerhot on toteutettu etäyhteyksien välityksellä. Lähitapaaminen on aina luontevampaa ja syvällisempää kuin se, että näkee jonkun kasvot etäyhteydellä.  

Nettikerhon vetäjät Juhani Pörtfors (vas.) ja Matti Sarviranta.

Kun korona pysäytti ryhmätoiminnan, moni menetti tärkeän vertaisryhmänsä ja sosiaaliset kontaktinsa.  Nettikerho onkin ollut esimerkillinen keino pitää yhteyttä jäsenistöön ja ylläpitää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kerho on ollut vahva tuki monelle, mutta ulkopuolelle ovat jääneet ne, joilla ei ole ollut tarvittavia laitteita tai riittävää uskallusta. Pikkuhiljaa osallistujamäärä on kuitenkin kasvanut ja kerhon hyvä maine kiirinyt jäsenistön keskuudessa. 
Kerhojen ohjelmaan on mahtunut niin ajanvietettä kuin kuulumisiakin, mutta myös ajankohtaista tietoa on saatu, sillä niissä on vieraillut useita ulkopuolisia luennoitsijoita. 

Tämänkertaisessa tapaamisessa vierailivat EKL:n järjestösuunnittelijat Pekka Vartiainen ja Juha Viitanen. Vartiainen kertoi, että Verkosta virtaa -toiminta sai alkunsa vuonna 2015 ensin hankkeena ja vuodesta 2018 pysyvänä toimintana.

−  Verkosta virtaa on maksutonta ja avointa yleishyödyllistä toimintaa, joka ei edellytä EKL:n jäsenyyttä. Avustuksien myöntämistä varten rahoittaja edellyttää, että toiminnan vaikuttavuutta seurataan, Vartiainen kertoi.  

EKL:n järjestösuunnittelijat Pekka Vartiainen (vas.) ja Juha Viitanen.

Kansaedustaja Eeva-Johanna Eloranta kertoi ajankohtaisista asioista sekä pidemmän ajan tavoitteista, jotka ovat toteutumassa tai jo toteutuneet. 

− Eläkkeisiin ei saatu vappusatasta, mutta noin 600 000 eläkeläistä sai 34 euron korotuksen eläkkeeseensä, hän iloitsi. − Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu sotelle, mutta kuntien tulee huolehtia siitä, että järjestöjen toimintakyky säilyy. Järjestöihin satsaaminen maksaa itsensä takaisin.  

Veikko Ruohonen oli murheissaan siitä, että kotitalousvähennys ei koske niitä, jotka sitä eniten tarvitsisivat.

Veikko Ruohosen kysymykseen onko hyvinvointialueille tulossa vanhusneuvostot Eloranta ei vielä osannut vastata, mutta totesi, että asiaa on syytä pitää silmällä. 

Ohjelman kepeämpää osaa oli satiirinen pakina Aapelin romaanista Meidän herramme muurahaisia Lars Rantasen omana sovituksena sekä Jouko Aallon  tunnelmoiva lauluesitys.

Lars Rantanen.
Virtuaalikeilaus kiinnosti monia. Eeva-Johanna Elorannan tyylillä keilat kaatuivat.

Kahvitauolla Juha Viitanen opasti virtuaalikeilausta, josta moni oli kiinnostunut.

Teksti ja kuvat: Sirpa Vanhala