Täyttä elämää hyvässä seurassa, tervetuloa!

                      

EKL:n Varsinais-Suomen Piiri on perustettu v 1973. Piirin alueella toimii 21 eläkkeensaajayhdistystä, joiden jäsenmäärä on yhteensä noin 3600. Eläkkeensaajien piirijärjestö on jäsenenä Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa.
Piirijärjestön tehtävänä on tukea ja ohjata jäsenyhdistystensä toimintaa, pitää yhteyttä liiton keskushallintoon ja sekä järjestää koulutus-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa.
EKL:n Varsinais-Suomen Piiri  toimii edunvalvojana, tekee aloitteita ja esityksiä niin valtakunnallisen kuin maakunnallisenkin eläkepolitiikan hoitoon.
Piirijärjestön edunvalvontatoimikunta järjestää vuosittain edunvalvontaseminaarin, jossa valtakunnallisten asiantuntijoiden alustusten pohjalta pohditaan kulloinkin ajankohtaisia eläkeläisiä kiinnostavia asioita.

EKL:n Varsinais-Suomen Piiri  tarjoaa sisältörikasta toimintaa ikäihmisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin hyväksi. Tavoitteenamme on luoda sellaiset toimintaraamit, että eläkeläiset voivat nauttia täysipainoisesti työelämän jälkeisistä vuosistaan.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on Suomen toiseksi suurin eläkeläisjärjestö lähes 75 000 jäsenellä. Se on tutkitusti tunnetuin eläkeläisjärjestö
55–84-vuotiaiden joukossa (TNS Gallup 2016). EKL on eläkkeensaajien vahva edunvalvoja. Mitä suurempi on jäsenmäärämme, sitä paremmin äänemme kuuluu! 
Liitolla on noin 350 paikallisyhdistystä eri puolilla Suomea.

Eläkkeensaajien Keskusliiton tarkoituksena on jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä, toimia eläkkeensaajien edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi.
                             

 

Jäsenyys ja jäsenedut

EKL Elinvoimaa-toiminta

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2019