Lomakkeet

Piirihallituksen kokous 18.6.2021

Matkakustannusten korvauksissa päätettiin noudattaa seuraavia periaatteita: Hallituksen, hallituksen toimihenkilöiden ja hallituksen nimeämien toimikuntien kokousmatkakulut korvataan julkisten kulkuvälineiden taksojen mukaisesti, milloin se on liikenneyhteyksien ja matkaan kuluvan ajan kannalta kohtuullista. Muuten korvausta maksetaan 1/2 osa kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisista kilometrikorvauksista. Niille, jotka edustavat piiriä jäsenyhdistyksissä tai muissa tilaisuuksissa, maksetaan kilometrikorvauksena 1/2 osa valtion matkustussäännön mukaisesta korvauksesta. Rajaniemeen ja muihin piirin ulkopuolisiin kokouksiin tai neuvotteluihin osallistuville voidaan, puheenjohtajan harkinnan mukaan maksaa valtion matkustussäännön ½ osa kilometrikorvauksesta lisättynä matkustussäännön mukaisella lisähenkilökorvauksella. Kilometrikorvattavat matkat pyritään tekemään yhteiskuljetuksina. Korvaukset maksetaan korvaukseen oikeutetun laatimaa matkalaskua vastaan matkan toteuduttua, kokousmatkat kuitenkin puolivuosittain. Ohje on voimassa toistaiseksi.