Historian havinaa

Matkat ja retket ovat olleet osana piirijärjestön toimintaa jo alkuvuosista lähtien. Matkat eivät rajoittuneet yksin kotimaahan, vaan niitä tehtiin myös ulkovaltoihin. Piirin alueelta osallistui 6 henkilöä liiton järjestämälle Moskovan matkalle. Matkailutoimintaa käsiteltiin piirijärjestössä myös varainhankintakeinona. Viitattiin siihen, että eräissä muissa piireisssä tätä oli jo hyvällä menestyksellä kokeiltu. Huhtikuussa 1976 tehtiinkin viisipäiväinen matka Leningradiin, joka Veikko Männyn vetämänä muodostui erittäin antoisaksi. Oulussa pidetty EKL:n 15-vuotisjuhla keräsi Varsinais-Suomesta 300 osanottajaa.

Valtiollisen tasapainon vuoksi järjestettiin nyt matka Ruotsin kautta keski-Norjaan. Aina pohjoiskalottialueelle ulottunut matka kesti 10 vuorokautta. Koska kotimaa koettiin vieraaksi, päätettiin järjestää viikon mittainen kiertoajelu. Seuraavana vuonna tutustumisretki suuntautui Ahvenanmaalle. Vuoden 1985 tapahtumakalenterissa oli osallistuminen Mikkelin perinnetapahtumaan. Linja-autolla suoritettuun matkaan osallistui 48 henkilöä. Tarmo Pellikan johdolla tehtiin matka Tanskaan. Onnistuneeksi tutkittuun matkaan osallistui 44 henkilöä. 

"Katsellaan kotimaata" -teemalla järjestetty vuoden 1987 matka oli täydennystä kolmen vuoden takaiselle kotimaan tuntemisen kulttuurille. Varsinaista retkeä ei 1988 järjestetty. Sitävastoin Rajaniemessä liiton toimesta aikaansaadulle teemalomapäiville osallistui 18 lomalaista. Vastaavanlainen tilaisuus oli seuraavana vuonna keräten jo 31 osanottajaa. Ohjauksesta kantoi vastuun Pirkko-Liisa Vanhala.
 

Vuosikymmenen lopulla heräsi kiinnostus kylpylämatkoihin. Näiden järjestelyssä käytettiin apuna liiton Ykkösmatkat-toimistoa. Ensimmäinen kaukomatka suuntautui Romaniaan. Matkan omaleimaisuus kiinnosti ja aukoi edellytyksiä myöhemmille vastaaville matkakohteille. Saman vuoden ohjelmassa oli osallistuminen Äänisen ja Eläkkeensaaja-lehden lukijamatkalle Puolaan.

Syksyllä tehtiin jo tutuksi tullut kuntolomamatka Rajaniemeen. Matkalla oli 42 eri yhdistysten jäsentä. Kuntolomaviikko Rajaniemessä kasvatti suosiotaan. Sitävastoin Varnan ja Puolan matkoihin joudutiin osallistumaan arvioitua pienemmällä joukolla. Vuoden 1991 mieliin painuvammaksi tapahtumaksi muodostui Eduskuntatalon luona mielenosoitus. Matkaan osallistui monta linja-autollista tehtävästään tietoista eläkeläistä. Varsinais-Suomen eläkkeesaajien osuus laskettiin olevan 1000 henkilöä. 

Jatkuvasti löytyi ideoita uusista matkakohteista. Eräs tällaisista oli postiruotutie Ruotsiin. Linja-auto oli tupaten täynnä ja mieliala korkealla. Liiton 30-vuotisjuhlat Lahdessa 1992 oli vuoden merkittävin matkailutapahtuma. Juhlan ohjelma ja eläkkeensaajatovereiden tapaaminen muodostui pitkäaikaiseksi muistelon aiheeksi. Syksyiseen Rajaniemen teemalomaan osallistuneiden määrä koki ennätyksen, 50 henkilöä.

Pärnun kylpylä Eestissä sai vieraakseen pienemmän tutustumisryhmän lisäksi suurehkon eläkkeensaajajoukon. Ruuan ja kohtelun kerrottiin olevan hoitoineen laadukasta. Myös Siuntion Kylpylän palveluja käytti parikymmentä piiriämme edustavaa eläkkeensaajaa. Rajaniemen teemaloma oli tällä kertaa kertomisen arvoinen siksi, että oleelliset tapahtumat nauhoitettiin. Nauhan katselusta on ollut monta lystiä. Estonia-kylpyläloma oli myös vuoden 1994 ohjelmassa. Se oli nyt kahden viikon mittainen ja osallistujien määrä 45. Rajaniemen teemalomaa tultiin harrastaneeksi jo lähes kymmenen vuotta, mutta sen kiinnostavuus on säilynyt.

Valkoinen laiva -matka oli huomionarvoisin tapahtuma piirin retkitoiminnassa vuoden 1995 aikana. Matka tehtiin veljeskansamme Viron eläkkeensaajien kutsusta. Vierailun kohokohdaksi muodostui Tallinnassa kulttuurikeskus Sakalassa järjestetty pääjuhla. Kahden ministerin ja molempien maiden keskusjärjestöjen puheenjohtajien puheet antoivat sisältöä tilaisuudelle. Molempien maiden hyvin harjoitellut ohjelmaryhmät siivittivät kuvaa eloisasta tapahtumasta. Tilaisuuden arvoa korosti myös se, että sen ohjelma sai runsaasti tilaa sikäläisessä televisiossa.

Kylpylälomat ovat tulleet myös tavallisen kansan ulottuville. Niimpä sen myötä kohteiden määräkin on kasvanut. Vuoden 1996 kohteeksi on valittu Kylpylähotelli Meripihka Jurmalassa, Latvian valtakunnassa. Sieltä saatu anti niin ruumiin kuin sielunhoidonkin suhteen oli tasokasta. Seuraavana vuonna matka päätettiin toistaa.

Retkistä ja matkoista puhuttaessa ei voida unohtaa Ystävänpäiväristeilyjä. Jo tapahtuneisiin risteilyihin on osallistunut runsaasti eläkkeensaajia niin omasta kuin muistakin eläkkeensaajapiireistä. Vuonna 1997 toimeenpannulle risteilylle osallistui 600 eläkkeensaajaa.

EKL:n 35-vuotisjuhlallisuudet Tampereella oli arvokas tapahtuma. Se keräsi Varsinais-Suomen piiristä runsaan yleisön ja ohjelmansuorittajajoukon. Tallinnan kahden päivän EKL:n juhlavuoden merkeissä järjestettyyn matkaan osallistui täysbussillinen väkeä omasta piiristämme. 

Vuodesta 1995 alkaen järjestetty Ystävänpäivä-risteily M/S Silja Euroopalla on kerännyt vuosittain kasvaneen osallistujakannan. Sosiaalisen kanssakäymisen ohessa matkasta on muodostunut korkeatasoinen kulttuuritapahtuma, kun laivan upeassa Moulin Rouge -teatterissa, johon kerralla mahtuu 580 risteilijää, on vietetty iloinen parituntinen omaa korkeatasoista ohjelmaa katsellen ja kuunnellen. Sen seuraaminen on jouduttu jakamaan kahteen esitykseen jo useana vuonna risteilyn saaman suuren suosion ansiosta.

Pirkko-Liisa Vanhalan vetämää kunnonkohotusviikkoa vietettiin 1998 kolmattatoista kertaa. Osanottajien luku kasvussa. Tavanmukaisten Ystävänpäiväristeilyn ja kunotolomaviikon onnistuneiden järjestelyiden ohessa toimeenpantiin vuoden 1999 aikana kylpylämatka nyt Saarenmaan Kuresaareen parantamaan terveyttä ja nauttimaan iloisesta yhdessäolosta. Eestin kylpylätoiminnan suosiota kuvaa 40 henkilön osallistuminen käsittelyyn myös vuoden 2000 aikana. Osanottajamäärältään tätäkin suuremman suosion mittautti Rajaniemessä P-L Vanhalan johdolla järjestetty kuntolomaviikko. Saarenmaan Valls ei kyennyt osanottajaluvultaan kilpailemaan edellisen vuoden Pärnun vierailun kanssa, sillä osanottajia oli "vain" 24. Sitävastoin Rajaniemen kuntoloma oli täysin loppuunmyyty, kun osanottajaluku kirjattiin numeroilla 54.

Lähde: Varsinais-Suomen piiri ry:n 30-vuotishistoriikki.