Tutkimukset

"Olla läsnä ja kuunnella" Raportti ikääntyvien mielen hyvinvoinnin edistäminen -kyselyn tuloksista, 27.1.2020

Vanhat ihmiset digitaalisen maailman myllerryksessä: neuvonnan, ohjauksen ja asioiden ajamisen järjestäminen. Kansalaistutkimus: Ihan-Pihalla.pdf ja tiivistelmä tutkimuksesta.

EETU ry; Huomisen kynnyksellä 2019 -kyselytutkimus

EAPN-Finin Terveys ja Köyhyys -työryhmän sähköinen kysely lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen ja Kela-omavastuiden maksamisesta ja vaikeuksista niiden kanssa selviytymisessä.

EAPN julkaisee kyselyn tulokset keväällä 2020.