Kulttuuri

Piirin kulttuuritoimikunnan puheenjohtaja vuonna 2021 on Pirjo Gustafsson Ruskon Eläkkeensaajat ry:stä. Pirjon tavoittaa puhelimitse numerosta puh. 040 060 7145 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pippug[at]luukku.com.

Piirin teatteriagentti on Seppo Suominen Salon Eläkkkeensaajista, e-mail: seppo.suominen[at]teatteriprovinssi.fi. 

EKL:n Kulttuuritekopalkinto

EKL:n ensimmäinen Kulttuuritekopalkinto on tarkoitus jakaa tunnustuksena ikäihmisten kulttuuritoiminnassa ansioituneelle liiton piirille, jäsenyhdistykselle tai sen jäsenelle. Erityisessä tapauksessa palkinto voidaan jakaa myös muulle ikäihmisten kulttuuritoiminnassa ansioituneelle henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle. Palkitseminen siirtyy vuoteen 2022 siirtyneiden Järjestöpäivien yhteyteen.

Liitto perusti Kulttuuriteko-palkinnon

Hallitus päätti palkinnon perustamisesta kokouksessaan 11.4.2019. Päätös tehtiin liiton jäsenyhdistyksen Kirjoittavat Eläkkeensaajat ry:n esityksestä.

Palkinto jaetaan joka toinen vuosi järjestettävän liiton Kulttuurikatselmuksen yhteydessä ikäihmisten kulttuuritoiminnassa ansioituneelle liiton piirille, jäsenyhdistykselle tai sen jäsenelle. Erityisessä tapauksessa palkinto voidaan jakaa myös muulle ikäihmisten kulttuuritoiminnassa ansioituneelle henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle.

Esityksiä Kulttuuriteko-palkinnon saajasta voivat tehdä Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenyhdistykset ja piirit.

Palkintolautakuntaan kuuluvat liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, liiton järjestöjohtaja sekä yksi erikseen kutsuttava henkilö, joka vaihtuu jokaisen jaon yhteydessä. Vaihtuvan jäsenen kutsuu palkintolautakunnan jäsenet. Lautakunnan puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja ja asioiden esittelijänä liiton järjestöjohtaja.

Ensimmäinen Kulttuuriteko-palkinto luovutetaan liiton Kulttuurikatselmuksessa vuonna 2020.

Hallitus kutsui tähän palkintolautakuntaan aloitteen tehneen jäsenyhdistyksen puheenjohtajan Jussi Särkelän.

Palkintolautakunta määrittelee jaettavan palkinnon sekä laatii jakamisehdoista säännöt, jotka julkaistaan niiden valmistuttua.


Kulttuurilla on olennainen merkitys liiton toiminnoissa kaikilla toimintasoilla

Tutkimusten mukaan kulttuurin harrastaminen edistää terveyttä. Taide ja kulttuuri liittyvät myös oleellisena osana liiton jäsenyhdistysten ja eläkkeensaajien elämään.

Liitossa ja sen jäsenyhdistyksissä järjestetään eri kulttuuritoimintoja erittäin laajasti. Eläkkeensaajien kulttuuriset taidot on haluttu näkyviin ja yhteisille estradeille ja liitolla on tähän kaksi toimintamuotoa;

EKL on mukana järjestämä Veteraanien kulttuurikatselmus -tapahtuma on joka toinen vuosi aina parittomina vuosina. 

Liiton Elinvoimaa-toiminnassa on omaksi toimintamuodoksi tuotettu Kulttuurikatselmus-tapahtuma. Sen tarkoituksena on tuoda säännöllisin väliajoin esiin eläkkeensaajien itsensä tuottamia taide- ja kulttuurielämyksiä. Myös tämä tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi edellä mainitun Veteraanien kulttuurikatselmuksen välivuosina.

Lisäksi liitolla on Kansan Sivistysrahastossa oma rahasto. Sen tarkoituksena on mm. tukea apurahoin, stipendein ja palkinnoin EKL ry:n jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä kulttuuritoimintaan liittyvissä hankkeissa.