Historian havinaa

Historian havinaa

Jo piirijärjestön perustamisesta lähtien kiinnitettiin painokasta huomiota kurssi- ja opetustoimintaan. Myötämielisyyttä perusteltiin tarpeella saada tietoisia ja osaavia harrastetoiminnan ohjaajia ja järjestöelämän tuntijoita.

Ensimmäinen kurssi järjestettiin perustamisen jälkeisenä vuonna 1974. Kurssin aiheena oli harrastus- ja kerhotoiminnan opastus. Kaksipäiväisen yhdessäolon opastajina oli TSL:n edustaja Katariina Pajula, Turun Päivälehden toimittaja Juhani Airas sekä ryhmätyöskentelyn ohjaaja Salli Peitsalo. Seuraavan päivän ohjelmassa oli keskustelu laulusta kerhojen ohjelmassa Taimi Lindgrenin johdolla, sekä liiton edustajat Aarre Lauliainen ja Veikko Rantala liiton toimintaa valaisevilla esityksillään. Osanottajia oli 31 neljästä yhdistyksestä. Kurssi onnistui varsin hyvin.

Lähes edellisen vuoden kaltaisen ohjelman mukainen kurssi järjestettiin myös v. 1975. Osanottajien määrä kasvoi kymmenellä. Vuodesta 1976 alkaen siirtyi järjestötoimintaan liittyvä koulutus kokonaan liitolta piirijärjestöjen tehtäväksi. Niimpä päätettiin järjestää puheenjohtajille ja sihtereille kurssi keväällä ja rahastonhoitajille syksyllä, pitopaikkana Katariinanlaakson Maijala. Osanottajia yhteensä 37. Kurssien luennoitsijana toimi Raimo Paurila. Seuraavana vuonna ohjelmaan liittyi kirjanpito- ja rahastonhoitajakurssin toimeenpano jälleen Paurilan johdolla sekä yhdessä Satakunnan piirin kanssa Virroilla sanomalehti- ja kulttuuritoiminnasta. Osanottajia 19. Arvosteluna hyvä maku. Liikuntakurssi oli seuraavan vuoden ohjelmassa Helmi Björkvistin vetämänä, sekä opastusta lausunnan jaloon taitoon Olavi Vaaran voimin. Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi oli vuorossa vuoden 1979 ohjelmassa. Oppia oli saamassa 30. Lisäksi "vakanssilla" olevat puheenjohtajat ja sihteerit oli kutsuttu yhteiseen kurssi- ja neuvottelutilaisuuteen Turkuun.

Koska piiriin oli perustettu lukuisia uusia yhdistyksiä, oli niiden toimihenkilöistä suuri kysyntä. Siksi järjestötoiminnan kurssit olivat erittäin tarpeellisia. Piirin kurssien lisäksi on osanottajia lähetetty myös liiton toimeenpanemile kursseille. Kurssien pitopaikkana alettiin käyttää myös laivaa. Tiedetään kertoa, että järjestötoiminnan vireyttämiskurssille v. 1985 syksyllä osallistui peräti 60 henkilöä. Piirin kursseja alettiin pitää myös oman piirin ulkopuolella. Esimerkiksi Opintosihteeri- ja järjestötoiminnan kurssi pidettiin Rajaniemessä vuoden 1986 keväällä. Vapaaehtoisen vanhustyön kurssi pidettiin niinikäään Rajaniemessä. Mukana Maire Virta ja Ruth Nikander Turusta. Piirin kurssi- ja neuvottelupäivät olivat seuraavana vuonna myös Rajaniemessä. 

Usealle vuodelle laaditussa toimintasuunnitelmassa mainitaan "järjestetään kursseja mikäli yhdistykset ilmaisevat halukkuutta osallistua niihin". Tällaista halukkuutta on ilmennyt, koska lähes vuosittain on varsinkin järjestötoiminnan kursseja järjestetty. Kurssien järjestelyjä tuli helpottamaan koulutussihteerin valinta piiriin. Per Engholm oli ensimmäisen kerran järjestämässä Kustavin Laupusissa pidettyä sihteerikurssia, jonka opetuspuolesta huolehti Voitto Valtonen. Keiteleellä pidetyt lehtiasiamieskurssi ja lomaohjaajakurssi saivat osanottajia myös Varsinais-Suomesta vuoden 1988 tapahtumasarjassa. Kurssitilaisuudeksi voidaan kirjata myös piirin ja Turun Päivälehden ja kahdenkymmenen eri yhdistyksiä edustavien eläkkeensaajien yhteinen tilaisuus yhteistyökyvyn parantamiseksi. Saman kertomusvuoden 1990 aikana saivat rahastonhoitajat koulutusta Rajaniemessä. Järjestötoiminta oli myös seuraavan vuoden kurssin aiheena. Tällöin 32 tyytyväiseksi ilmoittautunutta oli oppia ammentamassa. Järjestötoiminnan tehostamiseksi järjestetyt kurssit olivat piirin koulutustyössä edelleen keskeisessä osassa. Mutta ei laajempaakaan asennekasvatusta unohdettu. Niimpä Euroopan yhdentymisen selkiinnyttämiseksi pidettiin kurssi teemalla Eläkeläiset ja Euroopan yhdentyminen. Kurssin järjestelyssä olivat mukana TSL ja EKL. Tämän kurssin yhtenä alustajana oli tasavaltamme nykyinen presidentti Tarja Halonen. Osanottajia 18. 

Opinto- ja kurssitoiminta saavutti vuositasolla 1994 ennätysmäärän tapahtumia. Opastus järjestötyöhön oli edelleen etutilalla, mutta myös opintosihteerien ja kerhon vetäjien tehtäviä kartoitettiin. Useat kurssit todettiin niin kiinnostaviksi, että niiden toistamista toivottiin. Luettelo opintotoimen teemoista sai vuosi vuodelta uusia ulottuvuuksia. Ihmissuhde- ja neuvottelutaidon kurssi oli yksi uudesta aluevaltauksesta. Sen oheen tuli aihe: ikäihminen liikenteessä. Myöskin tilintarkastajille omistettu kurssi oli vuoden 1995 ohjelmassa. Kaikkiaan kurssitilaisuuksia oli vuoden aikana 9 ja osallistui niihin 205 eri yhdistysten jäsentä. Häpeään ei joudu seuraavankaan vuoden sato, sillä kursseja oli saman verran ja osanottajia jopa enemmän eli 263 henkilöä. Uusina nimikkeinä tuli käyttöön jäsenhuolto. Kursseja pidettiin tilanteen mukaan laivoilla, Rajaniemessä tai sopivissa paikoissa piirin alueella. 

Eräänlaisen järjestöaktiivisuuden notkahduksen vuoksi kiinnitettiin huomiota sen torjumiseen. Tämä näkyy kurssiohjelman valinnassa. Teemat: "Toiminnan uhkakuvat" ja "Toisenlainen järjestötoiminta" osoittavat, että nyt tarvitaan uusia virikkeitä jäsentoimintaa varten. Yhdistysten toimihenkilöiden vaihtuvuuden vuoksi olivat vuosittain toistuvat järjestötehtävien kurssit vuoden alun vakiopaikalla. Niihin osallistui aina runsaasti koulutettavia. Niistä on aina tullut kiitollista palautetta. Uudetkin opintoaiheet on mielletty kiinnostaviksi ja tarpeellisiksi. Muiden ohessa Turussa pidetty boccian kurssi ansaitsi paikkansa jo silloin. Nyt kun pelin harrastus on yleistynyt, sai ensimmäinen tuomarikurssi oman itseisarvonsa. Syksyllä 1998 tapahtui  jälleen uusien toiminta-aiheiden aluevaltaus. Silja Festival piti kaksi päivää suojassaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirien yhteistä seminaaria, jossa lähinnä toiminnanjohtaja Teuvo Ikosen johdolla käsiteltiin yleisen käyttäytymisen ja toiminnan kehittämisen oppia. Pari kuukautta myöhemmin kuljetti Viking Amorella saman suuruista 40 henkilön porukkaa Hillervo Perttusen vetämällä "Enemmän yhdessä" -kurssilla.

Piirin toiminnan saatua entistä vahvistuneemman aseman eläkkeensaajien henkisten ja aineellisten etujen ajajana siivitti se piiritoimikuntaa avartamaan koulutusohjelmaansa. Tätä kuvaa mm. "Otetta elämään" -kurssi. Sen tarkoituksena oli todistaa vahvistuvan uskon ja aktiivisuuden tarpeellisuus kaikilla eläkkeensaajien toimintalohkoilla. Myös edunvalvontakurssin järjestäminen oli osoitus omatoimisuuden antamista mahdollisuuksista ja järjestövoiman hyväksikäytöstä. Samaan sarjaan voidaan lukea myös järjestetty ikäihmisten seminaari. Vuoden 1999 opinto-ohjelmistoon kirjataan vielä Ihmissuhde-kurssi Porissa. Tähän Satakunnan piirin organisoimaan tilaisuuteen osallistui piiristämme 18 henkilöä. Yhdistetty kirjanpidon ja yhdistystoiminnan kurssi, samoin kuin Rajaniemessä pidetty, lähinnä vanhusneuvoston tehtäväkurssin järjestäminen kruunasivat vuosituhannen viimeisen vuoden tapahtumat. Vuoden 2000 koulutustoiminta oli piirin alueella varsin hedelmällinen. Pirteänä jatkui koulutustoiminta myöskin seuraavan vuoden aikana. 

Lähde: Varsinais-Suomen piirin 30-vuotishistoriikki.