Ikäihmiset - kuluerä vai voimavara -paneeli

  • ti 30.3.2021 klo 1315
  • Teams-kokous

Turun kaupunginvaltuuston puolueryhmien puheenjohtajat vastaavat kysymyksiin. Juontajana Riitta Monto.  Miten ikäihmiset otetaan huomioon kaupungin päätösten teossa? Mitä ikäihmisiä koskevia asioita on valmistelussa?  Voitte lähettää kysymyksiä panelisteille etukäteen. Lähettäkää kysymykset joko sihteerille Tiina Mäkiselle tai allekirjoittaneelle sähköpostilla 25.3. mennessä. Ilmoittautumiset linkin saamiseksi sihteerille tai puheenjohtajalle 27.3 mennessä. 


Ulla-Maija Vierimaa, pj                                          Tiina Mäkinen, sihteeri

puh 0400223213                                                      puh 050 552 9231

sähköposti: ulla-maija.vierimaa@turku.fi   tiina.m.makinen@turku.fi