Digitaalinen ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen ohjelma nuorille ikäihmisille (DigitalWells)

EKL:n jäsenyhdistyksille on tarjolla tänä vuonna 700 paikkaa DigitalWells ohjelmaan. Tavoitteena on, että kasaan saataisiin yhdistyksistämme noin 25 ryhmää eri puolilta maata ja että kuhunkin ryhmään saataisiin 25 – 30 jäsentä ikäryhmästä 60-75 vuotiaat. Yläikäraja ei kuitenkaan ole ehdoton. 

Kela rahoittaa ohjelman alkuvaihetta, joten valtion rahaa ei voi käyttää harjoittelupaikkojen kustannuksiin, vaan yhdistysten tulee neuvotella paikallisesti järjestelyistä. 

https://tapahtumat-ekl-fi.pwire.fi/tapahtumat/digitalwells/

Mistä on kyse

Liikkumattomuuden ongelmien kohtaamiseksi ja ratkaisemiseksi on kehitteillä Digital-Wells -ohjelma, joka pyrkii parantamaan ikäihmisten elämänlaatua ja vähentämään ikääntyvän väestön sairauskustannuksia. DigitalWells kehittää digitaalisia palveluja, jotka luovat ja ylläpitävät aktiivisuusohjelmia eli saavat ihmisiä liikkumaan säännöllisesti ja tehokkaasti.

Digitaalisten palvelujen ja älypuhelimen avulla rakennetaan yksilöllisiä aktiivisuusohjelmia (käyttäjä valitsee itsellensä sopivan ohjelman 25 liikuntamuodon joukosta). Ohjelman toteutusta seurataan viikoittain suojatun tietokannan avulla ja käyttäjä saa raportin siitä, miten hän on päässyt tavoitteeseensa. Tavoitteena on saada mukaan 1000 osanottajaa ensimmäisen vuoden aikana (sen jälkeen 2500 osanottajaa 2020 jne.). Iso ryhmä johtuu siitä, että Kela haluaa kerätä tietokannan, josta voi muutaman vuoden päästä saada kuvan liikunnan ja liikuntatottumusten terveysvaikutuksista nuorilla ikäihmisillä (60-75 vuotiaat). 

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on vähentää todennäköisyyttä sille, että aktiivisuusohjelmien käyttäjät saavat vaikeampia sairauksia seniori-iässä (75+ vuotiaina). Projektin ensimmäisessä vaiheessa kerätään ryhmien avulla hyviä liikuntamuotoja ja toimivia liikuntarutiineja. Ryhmissä tehdään yksilöllisiä liikuntarutiineja, joita jokainen lähtee toteuttamaan. Jokainen saa käyttöönsä sovelluksen älypuhelimeensa, josta liikuntatiedot kerätään Kelan Kanta PHR-järjestelmään (täysin suojattu, henkilön tiedot pidetään salassa) ja työstetään viikkoraportti, josta selviää miten käyttäjä on toteuttanut liikuntatavoitteensa. Tämä sen takia että liikunnan on oltava riittävän kuormittava ja tehokas, jotta sillä olisi terveysvaikutuksia.

Ohjelman toisena tavoitteena on löytää oikeita kuormittavuuden ja rasittavuuden tasoja ikäihmisille eri liikuntamuodoissa (ohjelmassa on 25 liikuntamuotoa); eri digilaitteita varten markkinoituja arvoja on laskettu aktiiviurheilijoille ja voivat jopa olla vaarallisia ikäihmisille. Ensi vuonna otetaan sitten käyttöön ”oikeita” digilaitteita kun mainittu kalibrointi on ensin tehty 1000 ikäihmisen avulla.

Mukaan lähtevät tutkijat ovat usein olleet aktiiviurheilijoita (mm. suunnistajia) ja ryhmissä on mm. fysioterapeutteja; näin ollen hyviä käytäntöjä voidaan kerätä ja jakaa digitaalisesti ryhmille – mm. on löydetty sauvakävelylle oikeammat liikeradat. 

Lisätietoja tarvittaessa antaa DigitalWells koordinaattori Christer Carlsson, sähköposti: christer.carlsson@abo.fi